top of page

Ambtenarees voor beginners
Loop je even mee? Samen stappen we de wondere taalwereld van de juristen in. Ik presenteer je een willekeurig stukje tekst. Geplukt uit de hardcore sector van het Chinese Nederlands: het juridisch ambtenarees. Speciaal voor jou geselecteerd, een fragment uit de ‘Lexicon Cassatie’.


Ben je er klaar voor? Adem diep in. Daar gaan we.


Ambtshalve middel


"In strafzaken onderzoekt het Hof van Cassatie ambtshalve, in het belang van de verdachte, de in verdenking gestelde of de beschuldigde die een ontvankelijk cassatieberoep heeft ingesteld tegen de beslissing over de publieke vordering die tegen hem is gericht, of die beslissing in overeenstemming met de wet is en of al wat in de rechtspleging op straffe van nietigheid is voorgeschreven of substantieel is, werd nageleefd. Stelt het Hof van Cassatie wat dat betreft een onwettigheid vast, dan werpt het die ambtshalve op, dit is wanneer de eiser in cassatie die onwettigheid niet zelf in een cassatiemiddel heeft opgeworpen.”


Euh… nóg eens lezen misschien? Heb jij dapper doorgezet tot het einde? Of zie ik daar toch enige wanhoop in je ogen flikkeren?


Tot nut van de rechtzoekende


Oké. Blijf bij de les. We gaan terug naar onze ‘Lexicon Cassatie’. Want, ik moet toegeven, enige nieuwsgierigheid blijft bij mij aanwezig. Voor wie is deze tekst eigenlijk bedoeld? Ik lees verder. Of beter gezegd, even terug. Want aan het begin van de pagina vind ik deze positieve boodschap:


“Kort lexicon tot nut van de rechtzoekende, waarin enige uitleg wordt gegeven van de meest gangbare geschreven rechtstaal van het Hof van Cassatie en van het parket bij dit Hof. Dit korte lexicon is er niet op gericht wetenschappelijk te zijn. Het is dus noodzakelijk onvolledig en mist wetenschappelijke gestrengheid. Het zal bovendien nooit de weldoordachte inlichtingen vervangen die een advocaat bij het Hof van Cassatie of een advocaat verstrekt. Het enige objectief ervan is een poging om een vakjargon toegankelijker te maken voor een groot publiek. De enige verdienste van dit lexicon is dat het bestaat.”


Voor groot publiek


Aha, dit lexicon is bedacht en bedoeld om het juridisch vakjargon toegankelijker te maken voor het groot publiek. Voor jou en mij dus. Voor de leek, de ‘rechtzoekende’.

Dat is vriendelijk, toch? Want die juridische en gerechtelijke taal is niet voor de poes. Elke poging om deze meer toegankelijk te maken, kan toch alleen maar toegejuicht worden? Een blijk van goede wil dus.

Hoe komt het dan dat ik (en jij misschien ook wel) deze tekst alsnog niet gemakkelijk begrijp (en ik ben toch niet van de minste ;-)). Een probleem van hoe vakjargon vakjargon vervangt…?


Leedvermaak verboden


Ik vind het eigenlijk wel een beetje zielig, moet ik toegeven. Deze brave jurist doet een poging om de opgeblazen ambtelijke en juridisch taal te ontzwellen. En toch strandt zijn poging onmiddellijk. Niet fijn als je zo je best doet. Dus geen verwijten of smalend gelach. Wel respect. Respect voor deze man of vrouw die het probleem ziet en wil aanpakken. En wat kan je beter doen dan deze dappere actie steunen? Gij copywriter van de Lage Landen, helpt!

Verenigt u!


Handen uit de mouwen en pennen in de aanslag. Copywriters en schrijvers aller landen, verenigt u! Hier is werk te doen.

Help justitie, politie, de rechtbanken en andere ambtenarese sectoren. Redt hen van lange zinnen, ingewikkelde woorden, complexe passieve zinsbouw en andere tangconstructies. Steek uw reddende pen uit en schrijf! Typ en hertaal!

Red de cryptische schrijver die ons in het doolhof van archaïsche woorden trekt.

Het is tijd voor een nieuwe (taal)verlichting en verdere ontvoogding van ons volk. We willen begrijpbare en klare taal. In alle maatschappelijke geledingen van justitie tot politie. Meer vragen we niet, minder ook niet. Vervoegt gij ons?


Bronvermelding

De Lexicon Cassatie vind je op de website van de Federale overheidsdienst justitie.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page